கட்டுரைகள்»

பல்கலைக்கழகம் முதல் பள்ளிக்கூடம்வரை வேலியே பயிரை மேய்கின்றது!!! : த ஜெயபாலன்

பல்கலைக்கழகம் முதல் பள்ளிக்கூடம்வரை வேலியே பயிரை மேய்கின்றது!!! : த ஜெயபாலன்

June 16, 2018 11:56 pm
யாழ்ப்பாணக் கல்லூரியின் கணித ஆசிரியர் சுதர்சனை, சிறுமிகள் மீது பாலியல் துஸ்பிரயோகத்தில்...

பிரசுரகளம்»

எந்த ஒரு பெரும் பயணமும் ஒரு சிறு அடியிலிருந்தே தொடங்குகிறது!

எந்த ஒரு பெரும் பயணமும் ஒரு சிறு அடியிலிருந்தே தொடங்குகிறது!

April 22, 2015 9:55 am
 யாழ்ப்பாணம் இந்துக் கல்லூரியின் நூற்று இருபத்தைந்தாம் ஆண்டு நிறைவையொட்டி...

கலை இலக்கியம்»

பிற விற நாட்கள்

பிற விற நாட்கள்

July 7, 2015 2:55 pm
                அழுதலில் தொடங்கிய பிறப்பு அளவிடுப்போகும் இறப்பு பிறப்பு...

தமிழ் கருத்துக்களம்»

நூலை ஆராதித்தல் பத்மநாப ஜயர் நன்றி உரை – ஜனனி

August 30, 2016 4:32 pm
நூலை ஆராதித்தல் பத்மநாப ஜயர் நன்றி உரை – ஜனனி